Mededeling aangaande gegevensbescherming (GDPR)

Mededeling in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming.

(in voege sinds 25/05/2018)

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming melden wij u het volgende. Aangezien wij verplicht zijn u als gast te registreren in de databank van de Guardia Civil, zullen wij u bij uw aankomst een identiteitsbewijs vragen (identiteitskaart, paspoort, … ). Wij maken hiervan geen kopie. De gegevens die wij moeten doorgeven zijn : nationaliteit, nummer identiteitsbewijs en uitgiftedatum, voornaam, naam, geslacht en geboortedatum. Deze worden uitsluitend aan de Guardia Civil doorgegeven. De registratie wordt afgedrukt en aan u voorgelegd ter ondertekening zodat u alles kan nakijken. Wij moeten de formulieren nadien 5 jaar bewaren waarna ze vernietigd worden.